VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Zbierka:  1/2020 | Čiastka:  1/2020
10.1.2020