Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o získavaní vedecko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

Zbierka:  246/2019 | Čiastka:  84/2019
6.8.2019