Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zmena štruktúry a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení

Zbierka:  526/2021 | Čiastka:  174/2021
28.12.2021