Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zmena označovania ulíc a číslovania stavieb

Zbierka:  226/2022 | Čiastka:  72/2022
24.6.2022