VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zmena podrobnosti výkonu služby vojakov pri plnení úloh Policajného zboru

Zbierka:  274/2021 | Čiastka:  100/2021
13.7.2021