Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zmena vykazovania preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a ročného zúčtovania

Zbierka:  156/2022 | Čiastka:  51/2022
11.5.2022