Vyhláška Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zmena stanovenia výšky nájomného podľa zák. o nájme poľnohospod. pozemkov

Zbierka:  113/2019 | Čiastka:  43/2019
26.4.2019