Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb minim. rýchlosť prenosu dát v oboch smeroch podľa zák. o elektronických komunikáciách

Zbierka:  474/2022 | Čiastka:  148/2022
21.12.2022