Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zmena vyhlášky o národnom číslovacom pláne podľa zákona o elektronických komunikáciách

Zbierka:  98/2023 | Čiastka:  39/2023
29.3.2023