VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov

Zbierka:  2/2013 | Čiastka:  2/2013
4.1.2013