VÝNOS Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorým sa na rok 2014 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zbierka:  491/2013 | Čiastka:  108/2013
28.12.2013