Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Zbierka:  96/2023 | Čiastka:  39/2023
29.3.2023