ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Zbierka:  188/2019 | Čiastka:  70/2019
1.7.2019