ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Zbierka:  283/2018 | 
11.10.2018