ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Zbierka:  149/2019 | Čiastka:  57/2019
3.6.2019