ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Zbierka:  404/2021 | Čiastka:  149/2021
12.11.2021