ZÁKON o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Zbierka:  423/2015 | Čiastka:  113/2015
22.12.2015