Analýza účtovnej závierky – cvičebnica

Analýza účtovnej závierky – cvičebnica

Autor: Miloš Sklenka, Miriama Šulovská


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Publikácia rieši problematiku analýzy účtovnej závierky komplexne. Obsahovo nadväzuje na učebnicu ŠLOSÁROVÁ, A. a kol.: Analýza účtovnej závierky. Bratislava : Iura Edition, 2006, a obsahuje riešené a neriešené príklady na precvičenie si problémových situácií, s ktorými sa čitateľ môže stretnúť v praxi. Dôraz kladie najmä na uzávierkové práce a jednotlivé súčasti účtovnej závierky. Na záver je zaradený komplexný riešený príklad zostavenia účtovnej závierky spolu s finančnou analýzou vybraných ekonomických ukazovateľov, ktorého cieľom je získať ucelený obraz o danej problematike. Publikácia je určená predovšetkým pre študentov študijného programu Účtovníctvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ako aj pre študentov iných ekonomických fakúlt.