Dlhodobý hmotný majetok z účtovného a daňového hľadiska

Dlhodobý hmotný majetok z účtovného a daňového hľadiska

Autor: Anna Baštincová


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Publikácia sa na vyše 30 praktických príkladoch zameriava na vymedzenie, oceňovanie, obstarávanie, odpisovanie, vyraďovanie a prenájom dlhodobého hmotného majetku. Pri riešení uvedenej problematiky vychádza z aktuálnej právnej úpravy platnej v Slovenskej republike a z úpravy zakotvenej v IAS/IFRS. Súčasťou publikácie je rámcová účtová osnova pre podnikateľov v znení platnom od 5. decembra 2008.