Marketingová komunikácia v cestovnom ruchu (E-kniha)

Marketingová komunikácia v cestovnom ruchu (E-kniha)

Autor: Vanda Maráková


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 19. 4. 2016Prostredie cestovného ruchu sa vyznačuje výrazným konkurenčným bojom jednotlivých organizácií. Preto je veľmi dôležité odlíšiť sa od konkurenčných produktov, a to vytvorením silnej značky a budovaním pozitívneho imidžu. Nestačí ponúknuť kvalitný produkt a čakať na zákazníka. Pre marketingových pracovníkov je veľmi dôležitým faktorom úspechu integrácia marketingovej komunikácie, ktorá je predpokladom na to, aby sa komunikačné posolstvo nestratilo v záplave konkurenčných oznamov a zaujalo cieľové trhy.Autorka sa v publikácii venuje aplikáciám konceptu marketingovej komunikáciev cestovnom ruchu na úrovni cieľových miest cestovného ruchu, pričom okrajovo sa zaoberáaj aplikáciami na mikroúrovni (podniky cestovného ruchu). Ambíciou autorky je priniesť publikáciu, ktorá bude obohatením poznania a inšpiráciou nielen pre akademickú obec, ale bude zaujímavá aj pre prax. Súčasťou publikácie je prezentovanie nových trendov a príkladov dobrej praxe, ako aj prípadových štúdií.