Medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor – IPSAS

Medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor – IPSAS

Autor: Marianna Kršeková


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Monografia je svojím obsahom zameraná na vymedzenie inštitúcií pôsobiacich v oblasti účtovníctva verejného sektora a základných dokumentov, na charakterizovanie procesu tvorby, prijímania a vydávania Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor, na vypracovanie prehľadu vydaných Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor s ich stručnou charakteristikou, na detailnú analýzu vybraných Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor a na porovnanie riešenia vybraných problémov v zodpovedajúcich Medzinárodných účtovných štandardoch pre verejný sektor s ich riešením v platnej právnej úprave účtovníctva vymedzených subjektov verejnej správy v Slovenskej republike.
Publikácia je určená študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale môže byť dobrou pomôckou aj pre účtovníkov a ďalších odborníkov z praxe v oblasti účtovníctva verejného sektora.