Obchodný zákonník - komentár + judikatúra, 1. a 2. zväzok (Lístkovnica)

Obchodný zákonník - komentár + judikatúra, 1. a 2. zväzok (Lístkovnica)

Autor:


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Komentár k Obchodnému zákonníku spracovaný slovenskými autormi s prihliadnutím na potreby právnej a podnikateľskej praxe. Obsahuje podrobný výklad ustanovení, odkazy na súvisiace predpisy a literatúru i dosiaľ existujúcu judikatúru súdov. Druhý zväzok obsahuje rozhodnutia a stanoviská Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z odvetvia obchodného práva.