Podvojné účtovníctvo - zbierka úloh a príkladov (E-kniha)

Podvojné účtovníctvo - zbierka úloh a príkladov (E-kniha)

Autor: Jana Kajanová, Viera Ölvecká, Darina Saxunová


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 14. 4. 2016Zbierka úloh a príkladov z podvojného účtovníctva je orientovaná na najčastejšie sa vyskytujúce účtovné prípady z bežnej podnikateľskej praxe. Obsahuje riešené aj neriešené príklady, ktoré sú zostavované od najjednoduchších prípadov až po tie zložitejšie prípady. Medzi jednotlivými príkladmi sa objavujú úlohy, ktoré majú pomôcť zvládnuť teoretickú prípravu potrebnú na vyriešenie nasledujúcich príkladov. Zbierka je určená študentom univerzít a vysokých škôl, a to ekonomického, manažérskeho aj technicko-ekonomického zamerania, ktorým tak ponúka možnosť získať potrebné znalosti a zručnosti na vedenie účtovníctva.