Prípadové štúdie z pracovného práva

Prípadové štúdie z pracovného práva

Autor: M.Nováková, A. Olšovská, K. Svitanová, P.Tonhauser, S. Matláková, I. Hodálová, M. Freund, J. Matlák, V. Tkáč, H. Barancová


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Tieto učebné texty z oblasti pracovného práva patria medzi prvé učebnice s kvalitatívne novým vzdelávacím prístupom k študentom. Ide o špecifické prípadové štúdie, ktorých výučba je založená na riešení konkrétnych prípadov s použitím počítača (e-learning). Publikácia obsahuje CD a 94 prípadových štúdií, ktoré sú doplnené jednotlivými úlohami, otázkami, relevantnou právnou úpravou a judikatúrou. Členenie prípadových štúdií sa odvíja od systematiky Zákonníka práce. V porovnaní s klasickými vyučovacími metódami je publikácia najmä pre študentov právnických fakúlt atraktívnejšia práve pre nové zaujímavé prvky práce s počítačom.