Trest odňatia slobody v novom trestnom zákone

Trest odňatia slobody v novom trestnom zákone

Autor: P. Toman, O. Samaš, O. Prikryl


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Publikácia obsahuje: - zmeny v ukladaní trestu odňatia slobody - zásady ukladania trestu odňatia slobody - vplyv priťažujúcich a poľahčujúcich okolností na výmeru trestu odňatia slobody - podrobnosti o asperačnej zásade - podrobnosti o zásade 3x a dosť - zmeny v podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody Súčasťou publikácie sú podrobné tabuľky všetkých trestných sadzieb odňatia slobody po úpravách (zvýšenie a zníženie) vyplývajúcich z ustanovení § 38, § 39 a § 41 (vrátane trestných sadzieb mladistvých).