Účtovníctvo

Účtovníctvo

Autor: Anna Šlosárová


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Vysokoškolská učebnica vychádza z najnovších teoretických poznatkov účtovníctva a z aktuálnej národnej (slovenskej) i nadnárodnej úpravy účtovníctva (smernice EÚ, IFRS), účinnej od 1. januára 2011. Prednostne je určená študentom všetkých akreditovaných študijných programov na Ekonomickej univerzite v Bratislave, môžu ju však využiť aj študenti iných ekonomických fakúlt a frekventanti mimoškolského vzdelávania zameraného na metodiku účtovníctva.