Účtovníctvo rozpočtových organizácií

Účtovníctvo rozpočtových organizácií

Autor: Antónia Kovalčíková


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Monografia je uceleným súborom poznatkov z účtovníctva rozpočtových organizácií v kontexte historického vývoja a súčasného procesu medzinárodnej harmonizácie účtovníctva verejného sektora. Od roku 2008 nastali kvalitatívne zmeny v účtovníctve rozpočtových organizácií a podstata ich riešenia tvorí ťažisko publikácie. Text je doplnený o základné účtovné prípady a súvzťažnosti, krátke riešené príklady s alternatívne stanovenými podmienkami, o opis informácií poskytovaných účtovnou závierkou.
Publikácia je určená študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave na štúdium predmetu Účtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí, ale svojím obsahom a spracovaním sa nepochybne stane dobrou pomôckou aj pre účtovníkov pôsobiacich v rozpočtových organizáciách, ktorí na tento typ publikácie už dlho čakajú.