Verejné obstarávanie - právo a prax

Verejné obstarávanie - právo a prax

Autor:


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 4. 2. 2015Dvojmesačník plný odborných informácií

monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného obstarávania, ako aj ďalšiu súvisiacu problematiku
mapuje legislatívu určenú verejným obstarávateľom/obstarávateľom, dotovaným obstarávateľom, záujemcom a uchádzačom
informuje a radí prostredníctvom erudovaných odborníkov

Časopis je určený:

verejným obstarávateľom/obstarávateľom, dotovaným obstarávateľom
záujemcom a uchádzačom
širokej právnickej verejnosti venujúcej sa problematike verejného obstarávania

Obsahom časopisu sú:

odborné články obsahovo zamerané na legislatívu v oblasti verejného obstarávania – tak vnútroštátnu, ako aj na úrovni EÚ
články na vybrané témy, ako napríklad informačné povinnosti verejného obstarávateľa, vyhodnocovanie ponúk, súťažné podklady, revízne postupy, upozornenia na najčastejšie chyby vyskytujúce sa v jednotlivých fázach verejného obstarávania
rozhodovacia činnosť tak vnútroštátnych súdov, ako aj Súdneho dvora Európskej únie
odpovede na otázky čitateľov

Prednosti časopisu, ktoré oceníte:

nezávislé, odborne spoľahlivé a aktuálne informácie
ľahká orientácia a prehľadné usporiadanie textu
praktické zameranie časopisu, ktoré dáva odpoveď na mnohé, zatiaľ nezodpovedané otázky

Výber prispievateľov do nášho časopisu bol podmienený skutočnosťou, aby išlo o ľudí z praxe – právnici, ktorí pôsobia u najväčších verejných obstarávateľov, bývalé odborne spôsobilé osoby, advokáti, sudcovia a iní odborníci s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Doručovanie časopisu bude vydavateľom zahájené dodaním najbližšieho vydania, ktoré bude nasledovať po uhradení predplatného.