Výber judikatúry k Občianskemu súdnemu poriadku, 1. časť Všeobecné ustanovenia a činnosť súdu pred začatím konania

Výber judikatúry k Občianskemu súdnemu poriadku, 1. časť Všeobecné ustanovenia a činnosť súdu pred začatím konania

Autor:


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 20141. časť: Všeobecné ustanovenia a činnosť súdu pred začatím konania Publikácia obsahuje výber judikátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú prvej a druhej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (§§ 1 – 78h) s názvami "Všeobecné ustanovenia" a "Činnosť súdu pred začatím konania". Publikácia sa vyznačuje netradičným spracovaním, ktoré spočíva v priradení relevantných judikátov k jednotlivým paragrafom. Na okraji strany (vedľa znenia judikátu, resp. právnej vety) sa nachádzajú kľúčové pojmy, ktoré bližšie špecifikujú problematiku obsiahnutú v samotnom judikáte, čo uľahčuje výber judikatúry vzťahujúci sa na konkrétny prípad. Je určená predovšetkým odbornej právnickej verejnosti (sudcom, vyšším súdnym úradníkom, advokátom), ale aj študentom právnických fakúlt.