Zanietený manažér

Zanietený manažér

Autor: James M. Heidema


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Autor knihy – úspešný poisťovateľ v oblasti životného poistenia – vychádzal pri jej písaní z vlastnej filozofie, hodnôt a skúseností nadobudnutých počas jeho dlhoročnej praxe v oblasti poisťovníctva. Kniha objasňuje systémy, postupy a nástroje, ktoré platia univerzálne a ktorých aplikácia v praxi môže manažérom pomôcť dosiahnuť úspech v procese postupných krokov. Obsahuje množstvo odporúčaní, napr. ako správne viesť porady, stretnutia s podriadenými i zákazníkmi, ako vytvoriť úspešný tím a pod.Kniha je určená predovšetkým manažérom pracujúcim v poisťovníctve, ktorí chcú byť v tejto oblasti aktívni a úspešní.