Zmeny v ochrane osobných údajov

Zmeny v ochrane osobných údajov

Autor: Tomáš Mičo


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 4. 2. 2015Vydavateľstvo Wolters Kluwervám prináša prehľadné spracovanie zmien úpravy ochrany osobných údajov, ktoré nadobudli účinnosť 15. apríla 2014. Zmeny v ochrane osobných údajov priniesol zákon č. 84/2014 Z. z. a vo vzťahu k ešte stále novej legislatíve ochrany osobných údajov priniesol početné zmeny, týkajúce sa napríklad:

definície oprávnenej osoby, jej poučenia, záznamu o poučení a zodpovednosti,
vzťahu prevádzkovateľa so sprostredkovateľom,
ochrany práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa a tretej strany,
nakladania s osobnými údajmi zamestnancov,
informačnej povinnosti prevádzkovateľa pri získavaní osobných údajov,
kopírovania úradných dokladov v zamestnaneckých vzťahoch,
zodpovednej osoby,
oznamovacej povinnosti a osobitnej registrácie,
organizačných zmien Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
sadzobníka pokút...

Brožúra je určená pre širokú odbornú právnickú verejnosť, ale najmä tým, ktorí pri výkone svojej pracovnej činnosti nakladajú s osobnými údajmi (personalisti, zamestnanci bánk, štátni úradníci...).