15.12.2020
ID: 4937upozornenie pre užívateľov

Čo investori skúmajú v startupových projektoch pred vstupom do nich?

Fungovanie vo svete startupov môže byť obtiažne, ak startup včas nezíska vhodnú finančnú pomoc. Aj keď si väčšina podnikateľov v počiatočných fázach procesu zakladania startupu sama zabezpečuje finančné prostriedky, obvykle až vstup externých investorov dostane začínajúcu spoločnosť na vyššiu úroveň. Investori sú však obozretní a pred vstupom súčasne skúmajú viaceré faktory.

"Aj keď je podnikateľský nápad vždy na prvom mieste v zozname priorít investora, jeho jedinečnosť nemusí byť prioritou,” hovorí Peter Víglaský, zakladajúci partner slovenskej advokátskej kancelárie Hamala Kluch Víglaský s.r.o., ktorý pravidelne radí začínajúcim startupom v rôznych fázach ich rozvoja, ako aj potenciálnym investorom do startupov.

Jeho skúsenosti potvrdzujú, že pred investovaním do startupov investori zvyčajne skúmajú primárne nasledovné kritériá:

Existujúci alebo potenciálny dopyt na trhu

Kvantitatívny dôkaz o dopyte na trhu sa vždy uprednostňuje pred prognózou. Investori chcú vidieť potenciál rastu na existujúcom trhu, ako aj to, či startup bude mať schopnosť prispôsobiť sa novému rastúcemu trhu. Skutočnosť, že startup už podnikol kroky k uvedeniu svojho podnikateľského nápadu do života a že jeho podnikanie už má určitú jasne identifikovateľnú dynamiku a pokrok nielen motivuje k investovaniu do startupu, ale uľahčuje aj rokovania s potenciálnymi investormi.

Spoločnosti, ktoré sa dokážu rýchlo etablovať na trhu a ktoré dokážu získať na trhu exponenciálne zisky z počiatočných investícií z dôvodu ich veľkosti sú práve tie, ktoré investori uprednostňujú. Zameranie sa na obrovský medzinárodný trh býva zvyčajne najlepšia cesta.

Zadefinovaný obchodný model a obchodný plán

Správne zadefinovaný obchodný model ukazuje, že startup pozná trh a je pripravený posunúť sa vpred. Na overenie obchodného modelu je zvyčajne potrebný prieskum trhu, overenie podnikateľského nápadu, prípadne vytvorenie a overenie prototypu, resp. otestovanie obchodného modelu na vzorke trhu. Podnikateľský plán býva strategický dokument stanovujúci budúce ciele a spôsoby na dosiahnutie týchto cieľov. Investori chcú dosiahnuť čo najväčší zisk zo svojej investície a zvyčajne investujú iba do startupov, ktoré majú jasné priority a presné podnikateľské plány. “Príprava realistického obchodného plánu si vyžaduje účasť skúsených ekonómov, právnikov a daňových poradcov už v počiatočných štádiách,” dodáva advokát Peter Víglaský.

 Schopnosti a skúsenosti tímu

Pri rozbiehaní podnikania je jednou z najdôležitejších úloh vybudovanie schopného a skúseného tímu. Investori vidia výrazne menšie riziká v prípade, ak má tím dobré manažérske schopnosti, medzi jeho členmi funguje chémia a ak jeho členovia majú určité predchádzajúce skúsenosti v oblasti podnikania startupu. Každý člen tímu by mal mať odborné znalosti v oblasti, ktorú spravuje a železnú vôľu prispieť v maximálnom možnom rozsahu k úspechu startupu

  Stratégiu ukončenia účasti v startupe

Pojem “stratégia ukončenia účasti v startupe“ sa v tomto prípade týka nainvestovaných peňazí investorov, ktorí ich v určitom okamihu dostanú naspäť. Návratnosť je obvykle zabezpečená ukončením účasti v startupe. K ukončeniu účasti investorov v startupe najčastejšie dochádza dvoma spôsobmi (existujú však aj iné spôsoby). Väčšia spoločnosť nadobudne startup za dostatočnú sumu peňazí na to, aby investori dostali späť sumu, ktorú do startupu investovali, alebo sa začínajúca spoločnosť rozbehne a natoľko prosperuje, že dokáže predať svoje akcie verejnosti na verejnom akciovom trhu, ako sa to napr. stalo v prípade Facebooku v roku 2012 a Twitteru v roku 2013. Pre väčšinu investorov je dôležitá prispôsobiteľnosť, pretože dáva ich investíciám najväčšie šance. “To, pre ktorý spôsob sa startup/ investori nakoniec rozhodnú, závisí vo väčšine prípadov aj na právnom a daňovom prostredí, berúc do úvahy nielen jeho výhody, ale aj limity a obmedzenia,” uvádza na záver Peter Víglaský.

Ako pripraviť projekt pre investora je najdôležitejšia úloha začínajúcej spoločnosti. Nepripravenosť podnikania pre investora môže viesť k znižovaniu šancí na jeho vstup. Predpokladom každého úspešného biznisu je správne zvolený biznis plán, zloženie tímu podniku, potenciál rastu na trhu a návratnosť počiatočných investícií.

 
Poštová 3, 
811 06 Bratislava
 
Tel.:     +421 2 5441 0160
e-mail:  office@hkv.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk