11.9.2017
ID: 3814upozornenie pre užívateľov

Implementácia GDPR v praxi

25.mája 2018 sa začne v celej EÚ plošne uplatňovať nové Všeobecné Nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) v plnom rozsahu nahradzujúce súčasnú právnu úpravu a každý prevádzkovateľ či sprostredkovateľ musí mať zosúladené svoje interné smernice, postupy a správne zaškolený personál.

25.mája 2018 sa začne v celej EÚ plošne uplatňovať nové Všeobecné Nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) v plnom rozsahu nahradzujúce súčasnú právnu úpravu a každý prevádzkovateľ a sprostredkovateľ musí mať zosúladené svoje interné smernice, postupy a správne zaškolený personál.
 
Čo sa za týmto tajomným názvom skrýva, ako správne pripraviť Vašu spoločnosť na prechod do nového právneho režimu a vyhnúť sa tak vysokým pokutám, budú na konferencii rozoberať experti z právnej a IT praxe. Účastníci sa zároveň dozvedia pohľad Úradu na ochranu osobných údajov, najčastejšie problémy v praxi, ako aj pripravované zmeny slovenských zákonov. Konferencia je určená pre právnickú obec, compliance officerov, zodpovedné osoby, HR a každého kto sa chce o GDPR dozvedieť viac. Konferenciu organizujú epravo.sk a advokátska kancelária Glatzová & CO.


Konferencia sa uskutoční 12. októbra 2017 od 9:00 do 14:00 hodin v hotelu Devín v Bratislave.

Na konferencii sa môžete prihlásiť pomocou tohto objednávkového formulára.

Prednášajúci,
ktorí sa zúčastnia konferencie:

  • Veronika Pázmányová – vedúca advokátka a vedúca slovenskej pobočky advokátskej kancelárie Glatzova & Co. Predtým než Veronika získala právnický titul na Paneurópskej vysokej škole, študovala na právnickej fakulte univerzity Fu Jen v Tchaj-peji v Taiwane a na fakulte manažmentu Trinity College v Dubline v Írsku. Po absolvovaní právnického štúdia Veronika pracovala pre viaceré renomované advokátske kancelárie. Od roku 2015 vedie bratislavskú pobočku advokátskej kancelárie Glatzova & Co. Veronika sa okrem právneho poradenstva v oblasti M&A a obchodného práva špecializuje na oblasť ochrany osobných údajov a compliance v rámci spoločností. Vo svojej praxi sa venovala nastavovaniu procesov legálneho spracúvania osobných údajov v medzinárodných spoločnostiach, prenosom osobných údajov do tretích krajín, právnym základom spracúvania osobných údajov, zakladaniu whistleblowing liniek, kamerovým systémom, ako aj implementácii GDPR v spoločnostiach.
  • Daniela Palkovičová – riaditeľka právneho oddelenia Úradu na ochranu osobných údajov. Po ukončení druhého stupňa vysokoškolského štúdia vykonávala právnickú prax v oblasti stavebného práva a životného prostredia. Od roku 2003 pôsobila ako právnik v bankovom sektore. V roku 2011 získala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave titul JUDr a začala pôsobiť ako Compliance officer v bankovej inštitúcii. Od tohto času sa orientuje na problematiku ochrany osobných údajov, ochrany pred legalizáciou príjmu a financovania terorizmu a na právo kapitálových trhov. Od 2015 pôsobí na Úrade na ochranu osobných údajov na pozícii riaditeľky odboru právnych služieb. Má skúsenosti s praktickou aplikáciou štandardov ochrany osobných údajov, ochrany legalizácie príjmov a ochrany pred manipuláciou trhu, ako aj s nastavovaním účinných mechanizmov a pravidiel pre tieto oblasti.  Zároveň sa zúčastňuje pracovných skupín a aktívne sa podieľa na príprave novej vnútroštátnej legislatívy o ochrane osobných údajov.
  • Marek Bednář – advokát kancelárie Glatzová & Co. V kancelárii pôsobí už od roku 2011. Pred nástupom do kancelárie Marek získal právnický titul z Právnickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe. Marek sa okrem právneho poradenstvo v oblasti M&A, automobilového priemyslu a spotrebiteľského práva, vrátane regulácie spotrebiteľských úverov, špecializuje na oblasť ochrany osobných údajov a compliance v spoločnostiach. V rámci svojej praxe sa venoval nastavovaniu procesov legálneho spracúvanie osobných údajov v medzinárodných spoločnostiach (importéri motorových vozidiel, banky), prenosom osobných údajov do tretích krajín, právnym základom spracúvania osobných údajov, úpravám vzťahov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom a prevádzkovateľmi navzájom a potrebným registráciám vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov, ako aj implementácií GDPR v spoločnostiach. Marek zároveň častokrát vedie školenia GDPR pre klientov kancelárie.
  • Iveta Šťavinová - v spoločnosti Oracle Slovensko zodpovedná za technologickú podporu predaja databázy a všetkých jej rozširujúcich komponentov v oblasti správy, vysokej dostupnosti a bezpečnosti. Podieľa sa na analýze potrieb zákazníckych aplikácií, tvorbe a verifikácii návrhov architektúr backend-ových vrstiev. Venuje sa edukácii zákazníkov a partnerov v oblasti databázovej technológie a jej bezpečnostných funkcií, a testovaniu nových vlastností tejto technológie. Prioritne sa zaoberá dátovou bezpečnosťou, ktorá je jednou z najdôležitejších vrstiev implementácie vyššej miery zabezpečenia informačných systémov. V oblasti dátovej bezpečnosti sa podieľa na realizácii neinvazívnych auditov Oracle databáz, identifikáciou a prioritizovaním rizík na úrovni dátového úložiska a navrhuje riešenia na zníženie týchto rizík na akceptovateľnú úroveň.

Hlavné témy konferencie:

Mýty a fakty o GDPR (Veronika Pázmányová, Glatzová & Co.)
Hlavné zmeny oproti súčasnej legislatíve

Je nový súhlas nevyhnutný? (Marek Bednář, Glatzová & Co.)
Právne základy spracúvania osobných údajov podľa GDPR

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov a vzťah so sprostredkovateľom (Daniela Palkovičová, Úrad na ochranu osobných údajov)
Odporúčané technické a organizačné opatrenia na zmiernenia rizík, posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a vzťah prevádzkovateľa a sprostredkovateľa

Čo sa zmení vo vzťahu k dotknutým osobám? (Marek Bednář, Glatzová & Co.)
Nové práva dotknutých osôb a ako na ne pripraviť spoločnosť

Ako postupovať pri implementácií GDPR v spoločnostiach (Veronika Pázmányová, Glatzová & Co.)
Praktické príklady implementácie GDPR

Nový zákon o ochrane osobných údajov a jeho vzťah k GDPR (Daniela Palkovičová, Úrad na ochranu osobných údajov)
Rozprava o pripravovanom zákone o ochrane osobných údajov

Informačné technológie ako účinná pomoc na ceste súladu s GDPR (Iveta Štavinová, Oracle)
Implementácia GDPR z pohľadu IT

Round table – diskusia


Harmonogram konferencie:

08:30 - 09:00 -> registrácia

09:00 - 09:40 -> Veronika Pázmányová (Mýty a fakty o GDPR)

09:40 - 10:20 -> Marek Bednář (Je nový súhlas nevyhnutný?)

10:20 - 11:00 -> Daniela Palkovičová (Bezpečnosť spracúvania osobných údajov a vzťah so sprostredkovateľom)

11:00 - 11:40 -> Marek Bednář (Čo sa zmení vo vzťahu k dotknutým osobám?)

11:40 - 12:00 -> Coffee break

12:00 - 12:40 -> Veronika Pázmányová (Ako postupovať pri implementácií GDPR v spoločnostiach)

12:40 - 13:20 -> Daniela Palkovičová (Nový zákon o ochrane osobných údajov a jeho vzťah k GDPR)

13:20 - 14:00 -> Iveta Štavinová (Informačné technológie ako účinná pomoc na ceste súladu s GDPR)
© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk