NÁLEZ Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci nesúladu ustanovenia zákona o súdnych exekútoroch s Ústavou

Zbierka:  57/2019 | Čiastka:  23/2019
28.2.2019