NÁLEZ Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci nesúladu zákona o ochrane pamiatkového fondu a zákona o múzeách s Ústavou

Zbierka:  34/2019 | Čiastka:  15/2019
11.2.2019