NARIADENIE vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických bubnových sušičiek pre domácnosť energetickým štítkom

Zbierka:  84/2013 | Čiastka:  22/2013
13.4.2013