Poslať zákon e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky

NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020

Zbierka:  283/2019 | Čiastka:  100/2019
26.9.2019