NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii na dani z príjmov

Zbierka:  330/2021 | Čiastka:  121/2021
31.8.2021