Poslať zákon e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky

NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena podrobností o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom

Zbierka:  398/2021 | Čiastka:  147/2021
9.11.2021