OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Zbierka:  183/2019 | Čiastka:  66/2019
20.6.2019