Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zmena vzorov výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení

Zbierka:  353/2023 | 
5.9.2023