Opatrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky platový koeficient príslušného štátu podľa zákona o štátnej službe

Zbierka:  483/2022 | 
22.12.2022