Opatrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky platový koeficient príslušného štátu podľa zákona o štátnej službe

Zbierka:  483/2022 | Čiastka:  149/2022
22.12.2022