Poslať zákon e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky

Opatrenie Národnej banky Slovenska udelenie predchádzajúceho súhlasu NBS podľa zák. o starobnom dôchodkovom sporení

Zbierka:  428/2023 | Čiastka:  145/2023
8.11.2023