20.3.2024
ID: 6023upozornenie pre užívateľov

DEAL MONITOR

Prinášame vám prehľad významných mandátov popredných advokátskych kancelárií.

EVERSHEDS SUTHERLAND

Advokátska kancelária Eversheds Sutherland poskytla komplexné právne poradenstvo spoločnosti Rheem Manufacturing Company pri založení miestnej dcérskej spoločnosti De Jong Slovakia so štruktúrou vlastníkov z tretích krajín, celkové poradenstvo súvisiace s príchodom investora v oblasti tepelných čerpadiel na slovenský trh vrátane čiastkového poradenstva pri štátnej pomoci a iných regulatórnych témach. Naše právne poradenstvo ďalej zahŕňalo aj riešenie pracovnoprávnych otázok – klientovi sme poskytli právne služby súvisiace s vypracovaním pracovnoprávnej dokumentácie, revidovaním zmlúv s personálnymi agentúrami a súvisiacimi pracovnoprávnymi otázkami, revíziu privacy notice a ďalších dokumentov v súvislosti s predpokladaným náborom veľkého počtu zamestnancov.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk