14.3.2024
ID: 6025upozornenie pre užívateľov

Poslanci EP aktualizovali pravidlá o vodičských preukazoch na zvýšenie bezpečnosti

8fa5b609f2eeea0ea801fd3a12f69030/eu (1).jpg
Zdroj: shutterstock.com

Vodičské preukazy v mobile a sebahodnotenie spôsobilosti viesť motorové vozidlo sú niektoré zo zmien pravidiel EÚ o vodičských preukazoch, ktoré v stredu 28. 2. 2024 prijali poslanci.

Keďže každý rok vyhasne na cestách EÚ viac ako 20 000 životov, Parlament podporil reformu pravidiel EÚ týkajúcich sa vodičských preukazov s cieľom zabezpečiť, aby prispievali k bezpečnosti cestnej premávky a zelenej a digitálnej transformácii EÚ.

Bezpečnejšie cesty pre všetkých užívateľov

Poslanci chcú, aby boli vodiči lepšie pripravení na skutočné situácie a aby si boli vedomí rizík, najmä pokiaľ ide zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ako sú chodci, deti, cyklisti a používatelia elektronických kolobežiek. Preto jazda v snehu a klzkých podmienkach, bezpečné používanie telefónu počas jazdy, mŕtve uhly, asistenčné systémy vodiča a bezpečné otváranie dverí vozidla by mali byť súčasťou skúšok vodiča na získanie preukazu.

Platnosť vodičských preukazov a predchádzajúce zdravotné kontroly

Podľa poslancov by mali byť vodičské preukazy platné najmenej 15 rokov pre motocykle a osobné automobily a päť rokov pre nákladné vozidlá a autobusy. Nepodporili skracovanie platnosti vodičských preukazov pre starších ľudí, ako to navrhla Komisia, s cieľom zabrániť diskriminácii a zabezpečiť ich právo na voľný pohyb a účasť na hospodárskom a spoločenskom živote.

Poslanci súhlasia s tým, aby vodiči posudzovali vlastnú spôsobilosť viesť motorové vozidlo pri vydávaní a obnovovaní vodičského preukazu, pričom umožňujú krajinám EÚ rozhodnúť, či by sa sebahodnotenie malo nahradiť lekárskym vyšetrením zahŕňajúcim kontrolu zraku a kardiovaskulárneho systému vodiča. Poslanci však chcú, aby vlády EÚ vynaložili väčšie úsilie na zvyšovanie povedomia verejnosti o mentálnych a fyzických signáloch, ktoré môžu robiť osobu rizikovou pri vedení vozidla.

Nováčikovia a sprevádzajúci vodiči

Neskúsení vodiči by mali prejsť skúšobnou dobou v trvaní najmenej dvoch rokov, počas ktorej by podliehali určitým obmedzeniam, ako sú prísnejšie [nulové AM 285] alkoholové limity počas jazdy a prísnejšie sankcie za nebezpečnú jazdu.

S cieľom zmierniť nedostatok profesionálnych vodičov sa poslanci tiež dohodli, že 18-ročným osobám umožnia získať vodičský preukaz na vedenie nákladného vozidla alebo autobusu s najviac 16 cestujúcimi za predpokladu, že sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Okrem toho 17-roční by mali mať nárok aj na vodičský preukaz pre osobné automobily alebo nákladné vozidlá, ak ich sprevádza skúsený vodič.

Vodičský preukaz v mobile

Na podporu jednotného trhu EÚ sa poslanci zasadzujú za zavedenie digitálneho vodičského preukazu, ktorý by bol dostupný na mobilnom telefóne a ktorý by bol úplne rovnocenný s fyzickým vodičským preukazom.

Vyhlásenie spravodajkyne

Spravodajkyňa Karima Delli (Zelení, FR) uviedla: „Európsky parlament mal dnes príležitosť zlepšiť bezpečnosť na cestách v Európe a priblížiť sa k dosiahnutiu cieľa nulovej úmrtnosti na cestách do roku 2050 a vytvoriť silnejší rámec na ochranu všetkých pred dopravnými nehodami. Pravidlá zahŕňajú nepovinné lekárske prehliadky pri vydaní alebo obnovení vodičského preukazu a prísnejšie ustanovenia týkajúce sa začínajúcich vodičov.“

Ďalší postup

Návrh pravidiel týkajúcich sa vodičských preukazov EÚ bol prijatý 339 hlasmi za, pričom 240 členov hlasovalo proti a 37 sa hlasovania zdržalo. Parlament ukončil prvé čítanie, pričom ďalšie kroky v kontexte tohto návrhu prijme nový Parlament, ktorý bude zvolený 6.-9.júna 2024.

Zdroj:
Európsky parlament, tlačová správa, 28.2.2024

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk