OPATRENIE Štatistického úradu Slovenskej republiky podrobnosti k sčítacím formulárom podľa zák. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Zbierka:  44/2020 | Čiastka:  22/2020
16.3.2020