Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dodatok o pristúpení zamestnávateľov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Zbierka:  18/2023 | 
13.1.2023