Poslať zákon e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dodatok o pristúpení zamestnávateľov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Zbierka:  18/2023 | 
13.1.2023