Poslať zákon e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky

Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky suma maximálneho ročného školného v externej forme na akademický rok 2023/2024

Zbierka:  311/2022 | Čiastka:  104/2022
13.9.2022