OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) Príloha k čiastke 17 – k oznámeniu č. 63/2013 Z. z.

Zbierka:  63/2013 | Čiastka:  17/2013
27.3.2013